Användarvillkor

1. Introduktion

GDC Trading Limited (“GDC“) och samtliga enheter som kontrolleras av eller är anslutna eller under gemensam kontroll med GDC kollektivt refereras nedan till, som “vi”, “oss” eller “vår”.

Läs dessa användarvillkor noga innan du använder någon GDC webbplatser. Genom att använda någon GDC webbplatser, ger du ditt samtycke till dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa användarvillkor, får du inte använda GDC webbplatser. Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa användarvillkor när som helst i enlighet med de förfaranden som anges nedan i avsnitt 15 märkt “Tillägg och Förändringar”.

2. Behandling

Du är medveten om att dessa användarvillkor understöds av vedertagen praxis, och att mottagande och lämplighet härmed bekräftas. Utan att begränsa det föregående, erkänner du att denna ersättning innefattar, utan begränsning, din användning av GDC platser och mottagning av data, material och information som finns tillgänglig på eller genom GDC webbplatser, möjligheten av vår granskning av användning och/eller visning av dina sökningar (enligt definitionen i avsnitt 4 märkt “sökningar” ), och möjligheten att reklam och marknadsföring av vår översiktliga granskning och användning eller visning av dina sökningar.

3. Restriktioner för Användning av Material

All information, innehåll och material som finns på GDC webbplatser är vår upphovsrättsskyddade egendom eller upphovsrättsskyddade av våra licensgivare eller licenstagare. Alla varumärken, servicemärken, handelsnamn, handelsförordningar är ägda av oss och/eller våra licensgivare eller licenstagare. Ingen information, innehåll eller material från någon GDC webbplats eller någon webbplats som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av oss får kopieras, reproduceras, publiceras, laddas upp, postas, överföras eller distribueras på något sätt, förutom att du kan ladda ner en kopia av information, innehåll eller material på en enskild dator för privat, icke-kommersiellt bruk i hemmet, förutsatt att (a) du håller intakt all upphovsrätt och andra meddelanden om äganderätt, (b) du inte gör några ändringar av information, innehåll eller material, (c) du inte använda informationen, innehåll eller material på ett sätt som antyder ett samband med någon av våra produkter, tjänster eller varumärken, och (d) du inte hämtar information, innehåll eller material för att undvika framtida nedladdningar från någon GDC Site. Användningen av någon information, innehåll eller material på en GDC Site på någon annan webbplats eller datormiljö är förbjuden.

GDC webbplatser är endast för personligt bruk. Du får inte använda GDC webbplatser för kommersiella ändamål eller på något sätt som är olagligt eller skadar oss eller någon annan person eller enhet, som fastställs i vår diskretion.

Inlagor

Om du avsiktligt eller oavsiktligt skicka oombedda inlagor, eller genom funktioner eller aktiviteter på någon GDC Site (inklusive, utan begränsning, spel, lotterier, tävlingar, kampanjer och allmänna forum (som definieras nedan i avsnitt 6 märkta "ALLMÄNT FORUM OCH KOMMUNIKATION"), du skickar, lägger upp eller på annat sätt skicka oss någon information, innehåll eller material, inklusive, utan begränsning, data, text, meddelanden, filer, bilder, fotografier, videor, audiovisuella verk, musikaliska kompositioner (inklusive texter), ljudinspelningar, inlägg, din och/eller andra personers namn, likheter, röster, användarnamn, profiler, handlingar, framträdanden, uppträdanden och/eller annan biografisk information eller material, och alla andra material, samt länkar till data, text, filer, bilder, fotografier, videor, audiovisuella verk, musikaliska kompositioner (inklusive texter), ljudinspelningar, inlägg, dina och/eller andra personers namn, likheter, röster, användarnamn, profiler, handlingar, framträdanden, uppträdanden och annan biografisk information eller material, webbsidor och alla andra material (kollektivt, "användare genererat innehåll") genom sådana funktioner eller aktiviteter (t.ex. användare genererat innehåll, tillsammans med oönskade inlagor, de "inlagor"), vi (och våra licenstagare, distributörer, agenter, representanter och andra behöriga användare) skall ha rätt till obegränsad användning av sådana bidrag för vilket syfte som helst, kommersiellt eller på annat sätt, utan krav på någon tillåtelse från eller betalning till dig eller någon annan person eller enhet. Om det finns några tvivel eller oklarheter om huruvida något användare genererat innehåll utgör ett föreläggande, skall sådan användare genererat innehåll slutgiltigt anses vara en Submission.

Ingen föreläggande skall vara föremål för någon tystnadsplikt på vår sida och vi kan inte hållas ansvariga för någon användning eller avslöjande av ett föreläggande. Utan att begränsa det föregående, ger du härmed oss (och våra licenstagare, distributörer, agenter, representanter och övriga auktoriserade användare), utan krav på någon tillåtelse från eller betalning till dig eller någon annan person eller enhet, en evig, icke-exklusiv, oåterkallelig, fullt betald, royaltyfri, sub-tillståndspliktig och överförbar global licens att använda, återanvända, reproducera, överföra, skriva ut, publicera, visa, utställning, distribuera, åter distribuera, kopiera, värd, lagra, cache, arkiv, index, kategorisera, kommentera, broadcast, bäck, redigera, ändra, modifiera, anpassa, översätta, skapa härledda arbeten baserade på och offentligt framföra sådana argument, helt eller delvis, i alla medieformat och kanaler nu är kända eller nedan utarbetat (inklusive, utan begränsning, på GDC webbplatser och tredje parts webbsidor) för alla och alla ändamål, inklusive, utan begränsning, nyheter, reklam, PR, marknadsföring, reklam, handel eller kommersiella ändamål, allt utan ytterligare meddelande till dig och med eller utan tillskrivning (de "bidrag licens"). I den mån att alla bidrag som lämnats in av dig innehåller låtar eller inspelningar, härmed intygar du att du är medlem i ASCAP, BMI, SESAC eller någon annat tillämpligt samhälle och att alla musikaliska kompositioner (inklusive text) ingår i sådana inlagor rättigheter presterande tillgänglig för licensiering till oss (och våra licenstagare, distributörer, agenter, representanter och övriga auktoriserade användare) direkt från sådana samhällen. Trots det föregående, oavsett om du är medlem i någon utför samhället rättigheter, du härmed ge oss (och våra licenstagare, distributörer, agenter, representanter och övriga auktoriserade användare) en evig, icke-exklusiv och oåterkallelig rätt att offentligt framföra varje och varje musikalisk komposition (inklusive text) ingår i sådana.

I den mån vi värva argument genom funktioner eller aktiviteter på GDC webbplatser (inklusive, utan begränsning, spel, lotterier, tävlingar, kampanjer och allmänna forum (som definieras nedan i avsnitt 6 märkt "ALLMÄNNA FORUM OCH KOMMUNIKATION")) som kräver användning av våra upphovsrättsskyddade verk (helt eller delvis), härmed ger vi dig en icke-exklusiv licens att skapa härledda verk med hjälp av våra upphovsrättsskyddade verk (helt eller delvis); dock under förutsättning att en sådan licens skall vara villkorat av ditt uppdrag av alla rättigheter i det arbete du skapar för oss (och våra licenstagare, distributörer, agenter, representanter och övriga auktoriserade användare). Om dessa rättigheter inte tilldelas oss (och våra licenstagare, distributörer, agenter, representanter och övriga auktoriserade användare), för att din licens skapa material med hjälp av våra upphovsrättsskyddade verk (helt eller delvis) skall vara ogiltig. Du samtycker till ovanstående beviljande av rättigheter, medgivanden, överenskommelser och uppdrag om inte dina sändningar används av oss.

Du utser härmed oss som din agent med full behörighet att ingå och verkställa varje dokument och/eller göra någon åtgärd som vi kan anse lämpligt att bekräfta beviljandet av rättigheter, medgivanden, överenskommelser, uppdrag och undantag som anges i dessa användarvillkor.

Du samtycker till att alla förelägganden du gör, inte görs i förtroende eller tillit och att ingen konfidentiell eller förvaltare relation är avsett eller skapat mellan dig och oss på något sätt. I den mån några "moraliska rättigheter", "sekundära rättigheter" eller liknande rättigheter i eller till vad finns och inte uteslutande ägs av oss, du accepterar att inte verkställa sådana rättigheter som oss eller våra licenstagare, distributörer, agenter, representanter och övriga auktoriserade användare, och du ska utverka samma överenskommelse om att inte verkställa från alla andra som kan uppvisa sådana rättigheter.

Utan att begränsa omfattningen av bidrag licens eller eventuella framtida beviljande av rättigheter, medgivanden, överenskommelser, uppdrag och undantag du kan göra när det gäller bidrag, härmed ratificera du någon tidigare beviljande av rättigheter, medgivanden, överenskommelser, uppdrag och undantag som gjorts av dig med när det gäller bidrag som.

5. Registreringsinformation och Säkerhet

Du samtycker till att tillhandahålla, underhålla och uppdatera sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv som efterfrågas av våra registreringsprocesser( "Registreringsdata”). Om du lämnar någon information som inte uppfyller denna bestämmelse, eller om vi har rimliga skäl att misstänka så mycket, har vi rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all nuvarande eller framtida användning av GDC Site (eller någon del därav).

Du förbinder dig också (a) att omedelbart meddela oss via formuläret ligger på (https://www.gambling.com/corporate/contact ) om eventuell otillåten användning av ditt användarnamn, lösenord, annan kontoinformation, eller något annat brott mot säkerheten som du blir medveten att involvera eller i samband med någon GDC Site. Dessutom samtycker du till att lämna ditt konto vid slutet av varje session.

Vi förnekanden uttryckligen ansvar för alla förluster och skador till följd av din.

6. Offentliga Forum och Kommunikation

"Public Forum": ett område, webbplats eller funktion som erbjuds som en del av en GDC Site som gör det möjligt för användare eller besökare på någon GDC Site (a) att lämna in, post, visning och/eller visa användare genererat innehåll och/eller (b) att kommunicera, dela eller byta användare genererat innehåll med andra GDC Site användare, besökare och medlemmar av allmänheten, inklusive, utan begränsning, en chatt, anslagstavla, snabbmeddelanden, mobila meddelandetjänster, social gemenskap miljö, profilsida, konversationssida, e-postfunktion.

Du är medveten om att allt du skickar till en GDC Site med hjälp av ett Allmänt forum kan dirigeras via våra servrar, servrar en eller flera tredje parter för vår räkning och Internet, och kan ses på Internet av allmänheten och att det därför har du några förväntningar på sekretess när det gäller en sådan ansökan. Du är medveten om att offentliga forum och funktioner som erbjuds däri är offentliga och inte privat kommunikation. Vi kan inte garantera säkerheten för någon information som du avslöjar genom något av dessa medier; du gör sådana avslöjanden på egen risk.

Du är och förblir ensam ansvarig för användare genererat innehåll lämnats in och/eller skrivit under ditt användarnamn eller på annat sätt av dig i ett Allmänt forum och för konsekvenserna av att lämna in och publicera samma. Du är medveten om att användningen av användare genererat innehåll postat i ett Allmänt forum sker på egen risk. Till exempel, vi är inte ansvariga för, och vi stöder inte det åsikter, råd eller rekommendationer postat eller skickas av användarna under ett Allmänt forum och vi uttryckligen frånsäger sig allt ansvar i samband med detta.

Vi förbehåller oss rätten att skärmen, vägrar att publicera, ta bort eller redigera användare genererat innehåll när som helst och för någon eller ingen anledning i vår absoluta och eget gottfinnande utan föregående meddelande. Om vi väljer att screena användare genererat innehåll, kan det finnas en fördröjning i utstationering av sådant innehåll i ett offentligt forum för att möjliggöra för en översyn. Om vi har några frågor om din användare genererat innehåll, inklusive, utan begränsning, upphovsrätt, kan vi kontakta dig för ytterligare information, inklusive, till exempel, för att verifiera att du äger upphovsrätten eller på annat sätt fått tillstånd att publicera materialet.

När de deltar i ett offentligt forum, aldrig räkna med att folk är som de säger att de är, vet vad de säger att de vet, eller är anslutna som de säger att de är anslutna till. Information som erhålls i ett offentligt forum får inte vara tillförlitliga, och det är inte en bra idé att vidta några åtgärder, bland annat att handla eller göra några investeringsbeslut enbart eller till stor del grundar sig på information som du inte kan bekräfta. Vi kan inte hållas ansvariga för riktigheten i någon användare genererat innehåll som ingår i ett offentligt forum, och vi kan inte hållas ansvariga för någon handel, investeringar, eller andra beslut som fattas eller åtgärder som vidtagits eller inte vidtagits på grundval av sådan information eller innehåll.

Din förmåga att få tillgång till och bläddra användare genererat innehåll inom ett Allmänt forum och/eller för att skicka och/eller efter användare genererat innehåll inom ett Allmänt forum kan vara föremål för vissa åldersgränser och/eller relaterade förfaranden som vi kan revidera i eget gottfinnande när som helst och oavsett anledning. Alla sådana åldersgränser och förfaranden kommer att publiceras inom Public Forum, som är tillämpligt.

7. House Rules

Följande är en lista över House Regler för GDC webbplatser. Genom att använda GDC webbplatser samtycker du till att:

 • Du kommer inte skickar in, ladda upp, distribuera, eller på annat sätt tillgängliggöra eller överföra användare genererat innehåll som: (a) är ärekränkande, kränkande, trakasserande, förolämpande, hotfulla eller som kan anses vara förföljelse eller utgöra en invasion av en rätt till privatliv av en annan person; (B) är trångsynt, hatiskt, eller rasistiskt eller på annat sätt stötande; (C) är våldsamt, vulgärt, obscent, pornografiskt eller annat sexuellt; (D) är olagligt eller uppmuntrar eller förespråkar olaglig verksamhet eller diskussionen om olaglig verksamhet med avsikt att begå dem; (E) bryter mot eller kränker någon rätt till en tredje part eller någon nationell eller internationell lag, regel eller reglering, inklusive men inte begränsat till: (i) upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemlighet eller annan äganderätt eller avtalsenliga rättigheter; (ii) rätt till privatliv (särskilt får du inte distribuera en annan persons personliga information av något slag utan deras uttryckliga tillstånd) eller publicitet; eller (iii) andra sekretessbestämmelser; eller (f) inte överensstämmer med alla villkor som gäller för bidrag Licens (anges ovan i avsnitt 4 märkt “grunder” );
 • Du äger eller har nödvändiga rättigheter, licenser, medgivanden och tillstånd, utan behov av något tillstånd från eller betalning till någon annan person eller enhet, att använda och att tillåta oss att använda, distribuera eller på annat sätt utnyttja på alla sätt som är tillåtna av dessa användarvillkor (inklusive, utan begränsning, med bidrag licens), alla upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter, sekretess och offentlighet rättigheter (inklusive, utan begränsning, namn, likheter och röster) och/eller andra äganderätter som ingår i något användare genererat innehåll som du skickar in, ladda upp, distribuera eller på annat sätt tillgängliggöra eller överföra. Som nämnts ovan med avseende på bidrag Licens (anges ovan i avsnitt 4 märkta "grunder"), i den mån eventuella bidrag lämnats in och/eller skickas av dig innehåller låtar eller inspelningar, härmed intygar du att du är medlem i ASCAP, BMI, SESAC eller något annat samhälle rättigheter som är tillämpliga presterande och att alla musikaliska kompositioner (inklusive texter) som ingår i sådana inlagor är tillgängliga för licensiering till oss direkt från sådana samhällen. Trots det föregående, oavsett om du är medlem i någon utför samhället rättigheter, du härmed ge oss en evig, icke-exklusiv och oåterkallelig rätt att offentligt framföra varje musikalisk komposition (inklusive text) ingår i sådana bidrag;
 • Du kommer inte (a) annonsera eller sälja produkter, tjänster eller på annat sätt (oavsett om vinst eller inte), eller värva andra (inklusive, utan begränsning, kontakter för bidrag eller donationer) eller använd ett Allmänt forum för kommersiella ändamål av varje slag, eller (b) använda någon produkt eller tjänst tillgänglig på alla GDC Site (inklusive, utan begränsning, elektroniska gratulationskort, e - postfunktioner (t.ex. skicka en vän e -post) och RSS-flöden eller andra liknande foder typ) för kommersiella ändamål av något slag;
 • Du kommer inte skickar in, ladda upp, distribuera, eller på annat sätt tillgängliggöra eller överföra någon programvara eller andra datafiler som innehåller virus eller annan skadlig komponent, eller på annat sätt försämra eller skada GDC webbplatser eller något sammanhängande nätverk, eller på annat sätt stör med någon person eller enhet användning eller åtnjutande av GDC platser;
 • Du kommer inte uppträda som en annan person eller enhet eller förvränga din identitet eller anknytning till någon person eller enhet, inklusive, utan begränsning, att använda en annan persons användarnamn, lösenord eller annan kontoinformation eller annan persons namn, likhet, röst, bild eller fotografi;
 • Du kommer inte att delta i antisociala, störande eller destruktiva handlingar, bland annat “flaming”, “spaming”, “flooding”, “trolling” och “griefing” eftersom dessa termer vanligtvis förstås och används på Internet;
 • Du kommer inte att ta bort några juridiska meddelanden, friskrivningar eller äganderätt, såsom copyright eller varumärkessymboler eller ändra några logotyper som du inte äger eller har uttryckligt tillstånd att ändra;
 • Du kommer inte skickar in, ladda upp, distribuera eller på annat sätt tillgängliggöra eller överföra användare genererat innehåll eller göra uttalanden i ett Allmänt forum som i allmänhet inte är hänförliga till det utsedda ämnet eller temat för Public Forum;
 • Du kommer inte skickar in, ladda upp, distribuera eller på annat sätt tillgängliggöra eller överföra (eller försöka skicka, publicera, överföra, distribuera eller på annat sätt försöka att tillgängliggöra eller överföra) något användare genererat innehåll i strid med ett offentligt forum restriktioner inklusive men inte begränsat till, dess åldersgränser, förfaranden och/eller dessa användarvillkor, samt;
 • Du kommer inte delta i (eller försöka bedriva) någon brottslig verksamhet, inklusive, utan begränsning, barnpornografi, förföljelse, sexuella övergrepp, bedrägeri, handel med obscent eller stulet material, narkotikahandel, trakasserier, stöld, och konspiration för att begå någon brottslig verksamhet.

Vi kan inte och inte garantera att andra användare är eller kommer att uppfylla de föregående husregler eller någon annan bestämmelse i dessa användarvillkor, och mellan dig och oss, härmed anta att du all risk för skada eller skada till följd av en sådan bristande efterlevnad.

I den mån någon funktion på en GDC Site kräver att du skickar in din e-postadress eller mobiltelefonnummer för att skicka ett kort, e-post eller meddelande, måste du, och du härmed till lämna din faktiska e- postadress eller faktiska mobiltelefonnummer, som är tillämpligt. Alla företag, "re-utskick" eller annan hög volym ansökan är strängt förbjudet. Det är inte tillåtet att skicka kort, e-post eller meddelanden med ett automatiserat program. Elektroniska gratulationskort, e-post och mobila meddelanden får inte innehålla olämpligt språk eller bilder eller upphovsrättsskyddat material (utan samtycke från upphovsrättsinnehavaren) eller uppmuntra olaglig verksamhet. Vi förbehåller oss rätten att inte avge elektroniska gratulationskort, e-post och mobila meddelanden som bryter mot dessa riktlinjer.

8. Våra "content Removal" Rättigheter

Vi förbehåller oss rätten, men frånsäger sig någon skyldighet eller något ansvar, att ta bort alla användare genererat innehåll från någon GDC Site (a) som bryter mot dessa användarvillkor (inklusive, utan begränsning, House Rules) och (b) för att uppfylla alla stämning, ordning eller på annat sätt samarbeta med brottsbekämpande myndigheter när det gäller identifiering av alla användare som påstås använda en GDC Site i strid med lagen. Om vi finner lämpliga i vårt eget gottfinnande, förbehåller vi oss rätten att behålla ett register över sådant användare genererat innehåll och förvandla alla eller en del därav över till polisen.

9. Innehåll som är Länkat till en GDC Site

Du bör vara medveten om att när du är på en GDC Site, kan du vara inriktad på att andra webbplatser som är utanför vår kontroll. Det finns länkar till andra webbplatser från sidor på GDC webbplatser som tar dig utanför vår tjänst. Till exempel, om du klickar på en banner annons eller ett sökresultat, kan klicka ta dig utanför GDC Site. Detta inkluderar länkar från annonsörer, sponsorer och innehållspartners som kan använda vår logotyp (s) som en del av ett co-branding relationen. Du bekräftar att när du klickar på en länk som lämnar en GDC Site, den webbplats du kommer att landa på är inte kontrolleras av oss och olika användarvillkor och sekretesspolicy kan tillkomma. Genom att klicka på länkar till andra webbplatser, bekräftar du att vi inte är ansvariga för dessa webbplatser. Vi förbehåller oss rätten att stänga av länkar från tredje parts webbplatser till någon GDC Site, även om vi inte är skyldiga att göra det.

Vi gör inga utfästelser om innehållet i områden som ingår i någon av våra kataloger. Därför kan vi inte hållas ansvariga för riktigheten, relevans, copyrightuppfyllelse, laglighet eller anständighet av material som finns i områden som ingår i våra sökresultat eller på annat sätt är kopplade till en GDC Site.

10. Disclaimer

INFORMATION, INNEHÅLL OCH MATERIAL PÅ GDC SIDORNA TILLHANDAHÅLLS "SOM ÄR" OCH UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT. SÅ LÅNGT ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG, frånsäger vi oss ALLA GARANTIER, uttrycklig eller underförstådd, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG. VI GARANTERAR INTE ATT FUNKTIONERNA I INFORMATION, INNEHÅLL OCH MATERIAL PÅ NÅGOT GDC SITE (inklusive, utan begränsning, användare genererat innehåll) kommer att AVBROTT ELLER FEL, ATT FEL KOMMER ATT KORRIGERAS, ELLER ATT NÅGON GDC SITE ELLER SERVRAR SOM göra sådan information, innehåll och material som finns ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. För övrigt, DU STÅR FÖR ALLA KOSTNADER FÖR NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORRIGERING. VI GARANTERAR INTE ELLER UTFÄSTELSER AVSEENDE ANVÄNDNINGEN ELLER RESULTATET AV ANVÄNDNING AV INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM FINNS PÅ ELLER ERBJUDS, GÖRS TILLGÄNGLIGA VIA, ELLER ANNAT SOM PÅ NÅGOT SÄTT ATT NÅGON GDC SITE, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, användare genererat innehåll, ELLER TREDJEPARTS webbplatser eller tjänster som länkas från NÅGON GDC SITE i termer av deras RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET, tillförlitlighet, säkerhet ELLER ANNAT. GÄLLANDE LAGSTIFTNING KANSKE INTE TILLÅTER UNDANTAG FRÅN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, SÅ OVANSTÅENDE UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG.

Vi förnekar uttryckligen allt ansvar för riktigheten, fullständigheten eller tillgängligheten av information, innehåll och material som finns på webbplatser som länkar till eller från någon GDC Site. Vi kan inte garantera att du blir nöjd med produkter eller tjänster som du köper från en tredje parts webbplats som länkar till eller från någon GDC webbplats eller information som tredje part, innehåll eller material som finns på våra sidor (inklusive, utan begränsning, Användare Genererat innehåll som finns i offentliga forum). Vi stöder inte någon av de varor, inte heller har vi vidtagit några åtgärder för att bekräfta riktigheten, fullständigheten eller tillförlitligheten hos, någon information, innehåll eller material som finns på tredje parts webbplats. Vi gör inte några utfästelser eller garantier vad gäller säkerheten för någon information, innehåll eller material (inklusive, utan begränsning, kreditkort och annan personlig information) kan du bli ombedd att ge någon tredje part. Du härmed oåterkalleligen avstå från alla anspråk mot oss med avseende på information, innehåll och material som finns på våra sidor (inklusive, utan begränsning, användare genererat innehåll), på tredje parts webbplatser, och all information, innehåll och material som du lämnar till tredje part webbplatser (inklusive, utan begränsning, kreditkort och annan personlig information). Vi rekommenderar att du gör alla undersökningar du finner nödvändiga eller lämpliga innan du går vidare med någon online eller offline transaktion med någon av dessa tredje parter.

11. Ersättning

Du är helt och hållet ansvarig för hemlighållandet av ditt användarnamn (s), lösenord (s), och ditt konto (s), samt alla aktiviteter som sker under ditt konto (s). Du accepterar härmed att gottgöra, försvara och hålla oss, våra licensgivare, licenstagare, distributörer, agenter, representanter och andra auktoriserade användare, och vart och ett av de föregående enheternas respektive återförsäljare, distributörer, leverantörer och tjänsteleverantörer, och alla de föregående enheterna "respektive tjänstemän, chefer, ägare, anställda, agenter, representanter och ombud (kollektivt, de" försäkrade parter ") skadeslösa från och mot alla förluster, skador, skulder och kostnader (inklusive, utan begränsning, avvecklingskostnader och varje juridisk eller andra avgifter och kostnader för att utreda eller försvara några åtgärder eller hotade åtgärder) som har förorsakats den Skadeslösa parterna i samband med något anspråk med anledning av någon överträdelse av dig av dessa användarvillkor eller krav som härrör från ditt konto (s). Du ska använda dina bästa ansträngningar att samarbeta med oss i försvaret av alla krav. Vi förbehåller oss rätten att på egen bekostnad, att använda separat råd och överta det exklusiva försvaret och kontrollen över ärenden som annars är föremål för gottgörelse av dig.

12. Ansvarsbegränsning

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE, men inte begränsat till, VÅRDSLÖSHET, skall vi vara ANSVARIGA FÖR DIG ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENHET FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, TILLFÄLLIG, SÄRSKILDA ELLER SKADOR INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, utebliven vinst, PERSONSKADA (INKLUSIVE DÖDSFALL) OCH SKADA PÅ EGENDOM av något slag, som är resultatet av (A) ANVÄNDNING AV, eller oförmåga att nyttja GDC WEBBPLATS ELLER INNEHÅLL, material eller funktioner på en sådan SITE, ELLER (B) UTFÖRANDET ELLER ÅTGÄRDER, VARE SIG ONLINE eller offline, AV alla användare av en GDC SITE ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENHET, ÄVEN OM VI HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VÅRT TOTALA ANSVAR FÖR DIG FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH ORSAKER TILL ÅTGÄRDER VARE SIG I KONTRAKT, KRÄNKNING (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, VÅRDSLÖSHET) ELLER ANNAT ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM DU HAR BETALAT EVENTUELLA eller $ 100 USD (beroende på ÄR MINDRE) för att komma åt eller deltar i någon aktivitet RELATERADE TILL NÅGON GDC SITE.

För övrigt, UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL VI VÅRA LICENS och licenstagare, ELLER NÅGON AV OVANSTÅENDE ENHETER respektive ÅTERFÖRSÄLJARE, DISTRIBUTÖRER, TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA förseningar eller misslyckanden i PRESTANDA SOM DIREKT ELLER INDIREKT av en handling av force majeure eller ORSAKER Utöver våra ELLER DERAS RIMLIGA KONTROLL INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UTRUSTNING OCH tekniska fel, elkraft FEL eller fluktuationer, strejker, arbetskonflikter, upplopp, civila oroligheter, brist på arbetskraft eller material, naturkatastrofer, force majeure, krig, regerings ÅTGÄRDER, Beställningar av inhemska eller utländska domstolar eller domstolar, inte fullgörs TREDJE PART, ELLER orsaker utanför rimlig kontroll för oss eller våra licensgivare och licens, ELLER NÅGON AV OVANSTÅENDE ENHETER respektive ÅTERFÖRSÄLJARE, DISTRIBUTÖRER, TJÄNSTELEVERANTÖRER och LEVERANTÖRER.

VIDARE ACCEPTERAR DU OCH GODKÄNNER att varken vi eller våra licensgivare och licens, ELLER NÅGON AV OVANSTÅENDE ENHETER respektive ÅTERFÖRSÄLJARE, DISTRIBUTÖRER, TJÄNSTELEVERANTÖRER ELLER LEVERANTÖRER ÄR ANSVARIGA FÖR (A) NÅGON in-kompatibilitet mellan GDC PLATSER OCH ALLA webbplats, service, hårdvara eller(b) Eventuella förseningar eller misslyckanden kan du uppleva MED ÖVERFÖRINGAR ELLER transaktioner som rör GDC PLATSERNA på ett korrekt eller tid.

BEGRÄNSNINGARNA, UNDANTAGEN OCH FRISKRIVNINGARNA i detta avsnitt och andra ställen i dessa användarvillkor I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG.

GÄLLANDE LAGSTIFTNING KANSKE INTE TILLÅTER BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG, BEGRÄNSNING ELLER FRISKRIVNING från ansvar för vissa bestämmelser som anges i dessa bestämmelser, så sådana undantag, begränsningar eller FRISKRIVNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG.

13. Jurisdiktion och Plats Frågor

Du samtycker till att alla åtgärder i lag eller i eget kapital till följd av eller i samband med dessa användarvillkor skall lämnas in, och att platsen ordentligt ligger endast i domstol i Brittiska Jungfruöarna, och härmed samtycker och underkasta sig den personliga jurisdiktionen av sådana domstolar i syfte att processa en sådan åtgärd. Vi gör inga utfästelser om att information, innehåll eller material på något GDC webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt för användning i någon särskild plats. De som väljer att få tillgång till en GDC Site gör det på eget initiativ och ansvarar för att följa alla tillämpliga lagar, inklusive, men inte begränsat till, tillämpliga.

14. Tillägg och Förändringar

Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa användarvillkor när som helst utan förvarning, och det är ditt ansvar att granska dessa användarvillkor för eventuella ändringar. Din användning av GDC Site efter varje ändring av dessa användarvillkor kommer att innebära och utgör ditt samtycke till och godkännande av sådana reviderade användarvillkor.

15. Avslutande och Uppsägningar

Dessa användarvillkor är effektiva tills de avslutas av dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att avbryta användning av alla GDC platser och förstöra allt material som erhållits från någon och alla sådana platser och alla tillhörande dokumentation och alla kopior och installationer därav, vare sig de gjorts under dessa användarvillkor eller på annat sätt.

Vi kan omedelbart säga upp dessa användarvillkor i förhållande till dig (inklusive din åtkomst till all GDC platser) utan orsak och utan att meddela dig i vårt eget gottfinnande. Vid uppsägning måste du sluta använda alla GDC platser och förstöra allt material som erhållits från sådana områden och alla kopior därav, vare sig de gjorts under dessa användarvillkor eller på annat sätt.

Vi har antagit och genomfört en politik som ger för uppsägning under lämpliga förhållanden, av användare som upprepade intrång i upphovsrätten.

Bestämmelserna i dessa användarvillkor, som till sin natur bör överleva uppsägning av ”terms of use” skall så fortsätta gälla efter uppsägningen.

16. Allmänna Bestämmelser

Dessa användarvillkor skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten New York och lagarna i USA, utan hänsyn till eventuella principer lagkonflikter. Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor skall vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, då den bestämmelsen anses avskiljas från dessa användarvillkor och ska inte påverka giltigheten och genomförbarheten av återstående bestämmelser. Inget avstående av någon bestämmelse i dessa användarvillkor från oss ska anses en ytterligare eller fortsatt avstående från sådan bestämmelse eller någon annan bestämmelse, och vårt misslyckande att hävda någon rätt eller bestämmelse enligt dessa användarvillkor skall inte utgöra en avsägelse av sådan rätt eller bestämmelse. DU ACCEPTERAR ATT NÅGON ORSAK ÅTGÄRDER PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED NÅGON GDC SITE skall inledas inom en (1) år efter ORSAKEN TILL ÅTGÄRDER faller; I övrigt skall sådan orsak åtgärd vara permanent avspärrade.

17. Meddelande och Procedur för att Anmäla Intrång i Upphovsrätt

Vi kan anmäla upphovsrättsintrång till våra användare med hjälp av ett allmänt meddelande på någon GDC Site, e-post till en användares e-postadress i vårt register, eller genom ett skriftligt meddelande skickas med förstklassig post till en användarens fysiska adress i våra register. Om du får ett sådant meddelande, kan du ge kontra skriftlig underrättelse till den utsedda ombud i den ursprungliga anmälan som innehåller informationen nedan. För att vara effektiv, måste bestridande vara ett skriftligt meddelande som innehåller följande:

 • Din fysiska eller elektroniska signatur; Identifiering av det material som har tagits bort eller till vilken tillgång har inaktiverats, och den plats där materialet fanns innan det togs bort eller tillgång till det inaktiverades; Ett uttalande från dig under ed, att du har goda skäl att tro att materialet tagits bort eller inaktiverats på grund av ett misstag eller felaktig identifiering av materialet som ska tas bort eller inaktiveras; och Ditt namn, fysisk adress och telefonnummer, och ett uttalande om att du samtycker till jurisdiktionen av en federal distriktsdomstol för den rättsliga distrikt där din fysiska adress är belägen, eller om din fysiska adress är utanför USA, för alla domkrets där GDC kan hittas, och att du accepterar delgivning från den person som anmälan om påstått inkräktande materialet eller ett ombud för en sådan person.
18. Språkversioner

I händelse av att det finns en diskrepans mellan den engelska versionen av användaravtalet och den svenska språkversionen, ska den engelska versionen ALLTID anses vara den korrekta och gällande. Du hittar den här: www.slotsource.co.uk/terms-conditions

arrow-right games-plus hamburger-menu home Asset 1 newsletter play-button review-feature site-type star tag-exit tick white-menu-star